Regulamin forum@

Korzystając z grupy e-mail forum@wmkchicago.org, członek wspólnoty zgadza się na poniższe postulaty:

  1. E-mail grupowy forum@wmkchicago.org służy do
  2. E-mail grupowy forum@wmkchicago.org nie służy do wymiany poglądów politycznych lub dyskusji polemicznych na tematy niezwiązane z życiem wspólnoty.
  3. Wypowiadane opinie są odzwierciedleniem zdania nadawcy listu i nie reprezentują poglądów wspólnoty.
  4. Treść wysyłanych listów powinna zachować kulturę i pozytywny ton wypowiedzi, z poszanowanie odmienności poglądów innych osób.