Światowe Spotkanie Rodzin

Close menu

Jakie tematy będą poruszane w Rzymie w czwartek, piątek i sobotę na Kongresie Duszpasterskim?

I Konferencja: Kościół Domowy i Synodalność

I Panel: Małżonkowie i kapłani razem w budowaniu Kościoła

II Panel: Młodzi i starsi razem dla Kościoła jutra

II Konferencja: Miłość rodzinna: wspaniała i krucha

I Panel: Miłość rodzinna w przeżywaniu trudności

II Panel: Towarzyszenie ojcostwu i macierzyństwu

III Konferencja: Tożsamość i misja rodzin chrześcijańskich

I Panel: Być chrześcijanami w epoce cyfrowej

II Panel: Powołanie i misja na peryferiach egzystencjalnych

IV Konferencja: Katechumenat małżeński

I Panel: Formacja opiekunów i formatorów: świeckich, prezbiterów i seminarzystów

II Panel: Komunia rodzinna – eklezjalny styl komunii

V Konferencja: Rodzina jako droga świętości

I Panel: Drogi do świętości

II Panel: Małżeństwa i rodziny: świętość w życiu codziennym